Pokud musíte jednat s úřadem, jednejte s ním pokud možno písemně. Doporučuji používat pro tento účel datovou schránku. Datovou schránku si můžete pořídit i jako fyzická osoba. Výhodou datové schránky je, že můžete s úřady komunikovat zdarma a máte přehled o tom, zda a kdy úřad vaší zprávu přijal. Další výhodou datové schránky je, že můžete doložit, co přesně jste úřadu psali – na rozdíl od zaslání normální poštou, kdy vám zůstane v ruce jen podací lístek a víra, že dopis kdesi nezmizí. Vyžadujte po úřadu, ať s vámi komunikuje zásadně toutéž cestou. Avšak nezapomeňte si komunikaci přes datovou schránku pečlivě a včas archivovat, protože při základním nastavení jsou zprávy po 3 měsících smazány.  A nezapomínejte ani na zálohy mimo počítač.

Pokud z nějakého důvodu musíte jednat s úřadem osobně, pak vřele doporučuji si celý hovor nahrát. A to i v případě, že se jdete “jen” na něco zeptat. Zabijete tím hned několik much jednou ranou:

  • Budete mít uložené všechny informace, které vám úředník sdělí. Takže se vám nestane, že něco zapomenete a budete se muset jít ptát opakovaně. Výrazně si tak ušetříte svůj (i úředníkův) čas. Nakonec i úředníka stresuje, pokud se k němu někdo chodí ptát dokola stále na to samé.
  • Úředník si bude nejspíš dávat větší pozor na to, co vám říká, a měl by se vyvarovat zavádějících a nesmyslných informací, nebo dokonce žádostí o úplatek. Opět si tak ušetříte čas.
  • Vás by to také mělo nutit ke slušnému, klidnému a věcnému jednání, protože cokoliv řeknete, může být použito proti vám. Jestliže budete na úředníka hrubý, pak se vám snadno může stát, že si úředník vyžádá kopii nahrávky. Zde platí – mluvte co nejméně a co nejvíce poslouchejte. A hlavně se nehádejte, doma budete mít dost času a klidu na rozbor toho, co bylo řečeno.
  • Bude-li vám později tentýž, nebo jiný úředník vykládat něco jiného, můžete použít dřívější nahrávku ke konfrontaci.
  • Pokud vás úředník nějak poškodí, budete mít v ruce důkazní materiál. Bez nahrávky vám nejspíš zbydou jen oči pro pláč.

S úředníkem, kterého dobře neznáte, se za každou cenu vyhněte telefonickým hovorům. Pokud vám sám zavolá, pak jde-li o něco podstatného, navrhněte písemnou nebo ústní formu (s nahrávkou). Přece jen, do telefonu se lže snáze, než z očí do očí. Snad nemusím připomínat, že vy v žádném případě lhát NESMÍTE. 🙂 Jinak bude vaše nahrávka k ničemu.

Můžete si úřední jednání nahrát?

Ano. Občanský zákoník 89/2012 Sb. § 88 vám to v určitých situacích umožňuje:

§ 88
(1) Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.
(2) Svolení není třeba ani v případě, když se podobizna, písemnost osobní povahy nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí na základě zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu.

Jednáte-li s úřadem ve smyslu odstavce 1, pak si můžete jednání nahrát i bez souhlasu úředníka. Na některém úřadu se můžete setkat s tím, že mohou mít vyvěšeno na nástěnce, že nahrávání nepovolují. Smůla, Občanský zákoník má vyšší platnost než nástěnka.

Jak postupovat při nahrávání?

Udělejte ze záznamu ekvivalent úředního zápisu. To znamená, že úředníka předem seznámíte s úmyslem si celé jednání nahrávat. Klidně se odvolejte na důvod z prvního bodu uvedeného v seznamu výše. Na začátku pak uveďte místo, datum, čas, účel jednání a zúčastněné osoby za každou stranu (ideálně, když se každý představí svým plným jménem). Na konci nahrávky zkuste nezapomenout uvést i čas konce – pro případ sporu, abyste se vyhnuli napadení z možného střihu nahrávky. Bude-li chtít úředník kopii nahrávky, s radostí mu ji dejte – ideálně tak, aby byl přítomen při pořizování kopie. Nechte si pak od něj podepsat papír, že nahrávku převzal. Nezapomeňte specifikovat, o jakou nahrávku se jedná a že potvrzuje, že s nahrávkou nebylo manipulováno. V případě sporu se pak budete moct odvolat na předanou kopii.

Obáváte se, že nahráváním úředníka zbytečně vydráždíte?

Může se tak stát. Avšak úředník si musí být vědom toho, že je v práci a že jedná o vašich záležitostech chráněných právem. Pokud bude jednat čestně a rovně, může mu to být sice osobně nepříjemné, ale bude obtížně napadnutelný. Takže bude-li se úředník bránit nahrávce, můžete to pojmout tak, že s vámi nechce jednat rovně. V takovém případě se nebojte jít do sporu.

 

Leave a Comment