„Veselé“ příhody s hygienickou stanicí – ukončení činnosti a stížnosti na úředníky

Souhlas od hygieny jsem měl, dal jsem tedy dohromady potřebné podklady a podal žádost na stavební úřad. Jednání hygieny mě však vytočilo natolik, že jsem byl rozhodnut si na ně stěžovat, ať stavební řízení dopadne jakkoliv. Protože jsem neměl realizovanou ventilaci a bez příjmů z podnikání jsem už neměl prostředky na její dokončení, přistoupil jsem […]

 

O úřednické šikaně

Následující text vychází z mých přímých zkušeností. Nevím, do jaké míry lze tuto osobní zkušenost a způsoby obrany zobecnit, nicméně mně to funguje. Jací lidé obvykle šikanují? Často se jedná o lidi, kteří mají nějaký nedostatek, se kterým se neumějí vyrovnat. Nezřídka tím nedostatkem bývá obyčejná hloupost či neschopnost. Hloupý člověk si obvykle vědomě nepřizná, že […]

 

Hlášení černých skládek

Naši milí zákonodárci připravují další lahůdku – zákon o odpadech. V něm je velmi zajímavý § 11 – cituji první dva odstavce: (1) Každý má povinnost na vlastní náklady předat odpad, který je soustředěn mimo zařízení určené pro nakládání s odpady a nejedná se o shromažďování odpadu (dále jen „nelegálně soustředěný odpad“), a jehož je vlastníkem, […]