„Veselé“ příhody s hygienickou stanicí – nezájem policie

Protože mi podle dřívějšího popisu nebylo umožněno ověřit si řádnost vyšetřování, předal jsem případ státnímu zastupitelství. Byť případ odmítl i tento úřad a postup policie považuje za správný, zjistil jsem díky své neodbytnosti následující věci. Policejní vyšetřovatel mi poslal “uražený” dopis, ve kterém se vyjadřuje ke svému dřívějšímu “poznatku”, že ani jedna z pracovnic (na které jsem podal […]

 

„Veselé“ příhody s hygienickou stanicí – trestní oznámení

Protože úředníci arogantně odmítli byť jen připustit jakékoliv své pochybení, nezbyla mi jiná možnost, než souběžně s vymáháním náhrady škod podat i trestní oznámení. Podal jsem tedy oznámení o podezření ze spáchání trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby a korupčního jednání na pracovnice hygienické stanice pobočky Praha Východ, ve kterém jsem popsal příběh v rámci […]