„Veselé“ příhody s hygienickou stanicí – trestní oznámení

Protože úředníci arogantně odmítli byť jen připustit jakékoliv své pochybení, nezbyla mi jiná možnost, než souběžně s vymáháním náhrady škod podat i trestní oznámení. Podal jsem tedy oznámení o podezření ze spáchání trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby a korupčního jednání na pracovnice hygienické stanice pobočky Praha Východ, ve kterém jsem popsal příběh v rámci […]

 

„Veselé“ příhody s hygienickou stanicí – soud

Pokud vás úředníci poškodí a vy budete ve vymáhání škod konzistentní a dostatečně vytrvalí, máte dobrou šanci, že se úřady zamotají do svých lží a poskytnou vám další důkazy proti sobě. Chcete-li se státem soudit o náhradu škody za újmu způsobenou jednáním úředníků, musíte dle zákona náhradu škody uplatnit nejprve u nadřízeného úřadu – zpravidla u ministerstva. […]

 

„Veselé“ příhody s hygienickou stanicí – ukončení činnosti a stížnosti na úředníky

Souhlas od hygieny jsem měl, dal jsem tedy dohromady potřebné podklady a podal žádost na stavební úřad. Jednání hygieny mě však vytočilo natolik, že jsem byl rozhodnut si na ně stěžovat, ať stavební řízení dopadne jakkoliv. Protože jsem neměl realizovanou ventilaci a bez příjmů z podnikání jsem už neměl prostředky na její dokončení, přistoupil jsem […]

 

„Veselé“ příhody s hygienickou stanicí – získání souhlasného stanoviska

Po předchozích peripetiích s úřady jsem byl na vážkách, zda mám cukrářskou výrobnu zavřít, nebo se mám ještě pokusit o pokračování. Byla tu však otevřená otázka – byl původní projekt v pořádku, nebo nebyl? V době projektové přípravy jsem nedokázal správně posoudit rozmístění některých součástí provozního vybavení. V době realizace tedy došlo k tomu, že jsem […]

 

„Veselé“ příhody s hygienickou stanicí – jednání v omylu

Po návštěvě úřadu jsem se ocitl v patové situaci. Předělání projektu (natož pak stavby) nepřicházelo v úvahu z finančních důvodů. Jednání obou úřednic bylo natolik přesvědčivé, že jsem nabyl dojmu, že na stávající projekt mi souhlas neudělí, i kdybych si zjistil potřebné informace jinou cestou a žádost podal. Určitě ne takto čerstvě. Protože jsem byl […]

 

„Veselé“ příhody s hygienickou stanicí – návštěva úřadu

Největší chybou, kterou jsem v rámci projektu udělal, byla osobní návštěva úřadu. Ve své bezbřehé naivitě jsem se domníval, že nejpřesnější informace o úředních postupech se dozvím právě na úřadu. Vzal jsem si tedy gastro projekt pro případ, že bych mohl zahájit úřední proces přímo na místě a vypravil jsem se na Hygienickou stanici hlavního […]

 

„Veselé“ příhody s hygienickou stanicí – co předcházelo jednání s úřadem

Byvše nezkušen v oboru, do kterého jsem se hodlal vrhnout, podlehl jsem bláhové představě, že když si nechám profesionálně zhotovit potřebné projekty, proběhne jednání s úřady hladce jako po másle. Nechal jsem si tedy zhotovit gastro projekt pro zamýšlenou cukrářskou výrobnu. Tento projekt jsem přebíral s tím, že byl konzultován s pracovnicí hygienické stanice pobočky […]

 

“Veselé” příhody s hygienickou stanicí – intro

Chcete začít podnikat v potravinářství a nemáte s tím bohaté zkušenosti? Například vyrábět a prodávat cukrovinky, pečivo, provozovat restauraci nebo cokoliv dalšího, na co dozírá bdělé oko hygienických stanic? Pak čtěte dál, protože následující text je pro vás. Před časem jsem pojal velmi hloupý nápad zřídit cukrářskou výrobnu. Protože jsem s tím neměl žádné předchozí […]

 

Stížnost na urážlivé vyjádření ředitele finanční správy – otevřený dopis

Ministerstvu financí ČR: V Reportérech ČT ze dne 24.4.2018 se pan ředitel Finanční správy Martin Janeček vyjádřil veřejně urážlivým způsobem vůči podnikatelům. Onen výrok zní: „Každá firma může být teoreticky zneužita jako bílý kůň.“ Kvůli tomuto výroku jsem poslal dne 28.4.2017 do datové schránky Generálního finančního ředitelství dopis pro pana ředitele Janečka, ve kterém jsem […]

 

Otevřený dopis řediteli finanční správy

Pane řediteli Martine Janečku, po shlédnutí Vašeho vystoupení v Reportérech ČT ze dne 24.4.2018 už nelze dál přihlížet k tomu, co v této zemi pácháte. Dle nejen níže uvedených zdrojů vzrostl počet likvidací firem v důsledku zásahů finanční správy na úroveň, která nemůže být obhajitelná. Zejména, když stát ve velkém prohrává soudy s takto poškozenými firmami. Není přijatelné, aby […]