„Veselé“ příhody s hygienickou stanicí – aneb úřade, trhni si

Po předchozích zkušenostech s prolhaným úřadem jsem obnovil své stížnosti a žádal jejich nové přezkoumání, protože úřední lži přinesly nové skutečnosti. Úřad opět zametal všechny mé stížnosti pod koberec. Fakta jsou nezajímavá, podstatné je, aby úředník neměl průšvih. Ke svým stížnostem jsem nově přidal i stížnost (adresovanou ministru zdravotnictví) na hlavní hygieničku ČR, která má […]

 

„Veselé“ příhody s hygienickou stanicí – prolhaný úřad

V jednom dřívějším příspěvku jsem zmínil, jak úřad lže – a to dokonce před soudem. Dnes se budu věnovat jen těm nejočividnějším lžím, které úřad soudu zaslal jako odpověď na mou žalobu a následné odvolání. Uvedené lži se pak staly příčinou pro podání další žaloby. Vzhledem k obsáhlosti a nezáživnosti materiálů budu zde některé lži prokazovat […]

 

„Veselé“ příhody s hygienickou stanicí – nezájem policie

Protože mi podle dřívějšího popisu nebylo umožněno ověřit si řádnost vyšetřování, předal jsem případ státnímu zastupitelství. Byť případ odmítl i tento úřad a postup policie považuje za správný, zjistil jsem díky své neodbytnosti následující věci. Policejní vyšetřovatel mi poslal “uražený” dopis, ve kterém se vyjadřuje ke svému dřívějšímu “poznatku”, že ani jedna z pracovnic (na které jsem podal […]

 

„Veselé“ příhody s hygienickou stanicí – trestní oznámení

Protože úředníci arogantně odmítli byť jen připustit jakékoliv své pochybení, nezbyla mi jiná možnost, než souběžně s vymáháním náhrady škod podat i trestní oznámení. Podal jsem tedy oznámení o podezření ze spáchání trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby a korupčního jednání na pracovnice hygienické stanice pobočky Praha Východ, ve kterém jsem popsal příběh v rámci […]

 

„Veselé“ příhody s hygienickou stanicí – soud

Pokud vás úředníci poškodí a vy budete ve vymáhání škod konzistentní a dostatečně vytrvalí, máte dobrou šanci, že se úřady zamotají do svých lží a poskytnou vám další důkazy proti sobě. Chcete-li se státem soudit o náhradu škody za újmu způsobenou jednáním úředníků, musíte dle zákona náhradu škody uplatnit nejprve u nadřízeného úřadu – zpravidla u ministerstva. […]

 

„Veselé“ příhody s hygienickou stanicí – ukončení činnosti a stížnosti na úředníky

Souhlas od hygieny jsem měl, dal jsem tedy dohromady potřebné podklady a podal žádost na stavební úřad. Jednání hygieny mě však vytočilo natolik, že jsem byl rozhodnut si na ně stěžovat, ať stavební řízení dopadne jakkoliv. Protože jsem neměl realizovanou ventilaci a bez příjmů z podnikání jsem už neměl prostředky na její dokončení, přistoupil jsem […]

 

„Veselé“ příhody s hygienickou stanicí – získání souhlasného stanoviska

Po předchozích peripetiích s úřady jsem byl na vážkách, zda mám cukrářskou výrobnu zavřít, nebo se mám ještě pokusit o pokračování. Byla tu však otevřená otázka – byl původní projekt v pořádku, nebo nebyl? V době projektové přípravy jsem nedokázal správně posoudit rozmístění některých součástí provozního vybavení. V době realizace tedy došlo k tomu, že jsem […]

 

„Veselé“ příhody s hygienickou stanicí – jednání v omylu

Po návštěvě úřadu jsem se ocitl v patové situaci. Předělání projektu (natož pak stavby) nepřicházelo v úvahu z finančních důvodů. Jednání obou úřednic bylo natolik přesvědčivé, že jsem nabyl dojmu, že na stávající projekt mi souhlas neudělí, i kdybych si zjistil potřebné informace jinou cestou a žádost podal. Určitě ne takto čerstvě. Protože jsem byl […]

 

„Veselé“ příhody s hygienickou stanicí – návštěva úřadu

Největší chybou, kterou jsem v rámci projektu udělal, byla osobní návštěva úřadu. Ve své bezbřehé naivitě jsem se domníval, že nejpřesnější informace o úředních postupech se dozvím právě na úřadu. Vzal jsem si tedy gastro projekt pro případ, že bych mohl zahájit úřední proces přímo na místě a vypravil jsem se na Hygienickou stanici hlavního […]

 

„Veselé“ příhody s hygienickou stanicí – co předcházelo jednání s úřadem

Byvše nezkušen v oboru, do kterého jsem se hodlal vrhnout, podlehl jsem bláhové představě, že když si nechám profesionálně zhotovit potřebné projekty, proběhne jednání s úřady hladce jako po másle. Nechal jsem si tedy zhotovit gastro projekt pro zamýšlenou cukrářskou výrobnu. Tento projekt jsem přebíral s tím, že byl konzultován s pracovnicí hygienické stanice pobočky […]