„Veselé“ příhody s hygienickou stanicí – co předcházelo jednání s úřadem

Byvše nezkušen v oboru, do kterého jsem se hodlal vrhnout, podlehl jsem bláhové představě, že když si nechám profesionálně zhotovit potřebné projekty, proběhne jednání s úřady hladce jako po másle.

Nechal jsem si tedy zhotovit gastro projekt pro zamýšlenou cukrářskou výrobnu. Tento projekt jsem přebíral s tím, že byl konzultován s pracovnicí hygienické stanice pobočky Prahy – Východ, z odboru hygieny výživy. Na základě tohoto projektu jsem si nechal vyhotovit stavební projekt. Tento projekt jsem přebíral s tím, že úřady si musím vyběhat sám. OK – říkal jsem si, mám profesionálně vyhotovené projekty, takže s úřady to bude už jen formalita. Projektant však zjevně věděl to, co já v té době ani netušil.

Chyba první, ze které plyne ponaučení: pokud nemáte zkušenosti s jednáním s úřady v obdobné situaci, zadejte projekt firmě, která vám zařídí i všechny úřady. Pokud na to nemáte peníze, nebo si myslíte, že něco ušetříte, pokud si vše oběháte sami, okamžitě na svůj záměr zapomeňte. Nebo, jak jsem nabízel v předchozím článku, za zlomek zamýšlených nákladů vám to kvalifikovaně rozmluvím.

Chyba druhá: v gastro projektu byly navrženy stavební úpravy (na které navazoval stavební projekt), z nichž většina byla zcela zbytečná (jak jsem zjistil později). Návrh stavebních úprav vycházel zjevně z konzultace s hygienou. Ponaučení: pokud vám kdokoliv (ať už projektant, nebo pracovník hygieny) začne navrhovat jakékoliv stavební úpravy, které nejsou zcela jasné z povahy věci (například díra do zdi kvůli ventilaci), nechte si detailně vysvětlit nezbytnost takových prav. Zkrátka – raději se pohádejte o každou cihlu navíc, ušetří vám to zbytečné náklady. Zejména pak, bude-li vám takové úpravy vnucovat pracovník z hygieny – nechť jasně prokáže, že jím navrhovaná úprava je bezpodmínečně nutná pro realizaci vašeho záměru. Slova typu “protože to říkám” nebo “vycházím ze zkušenosti” nemají žádnou váhu, nechť předloží odborný důkaz – a potvrdí vám ho písemně! Důkaz pak spočívá v tom, že buďto takovou úpravu přímo vyžaduje zákon, nebo bez stavební úpravy je riziko kontaminace potravin nepřiměřené (pozor, důležité slovo, s přiměřeným rizikem zákon počítá).

Chyba třetí, a pro další příběh klíčová: z nezkušenosti, naivity a jiných důvodů jsem obrátil pořadí dalšího postupu. Ještě před vyřízením všech úředních náležitostí jsem zahájil stavební úpravy v hloupé představě, že si tak celý proces urychlím. Dopustil jsem se tak přestupku vůči stavebnímu zákonu, za který jsem později zaplatil správní pokutu stavebnímu úřadu. Situace sice nepříjemná, ale naprosto bagatelní proti tomu, co mi provedla hygienická stanice. Tato má chyba přitom v plné nahotě ukázala, jak jsou pracovníci příslušného úřadu arogantní, svévolní a patrně také zkorumpovaní. Celý příběh nakonec skončil trestními oznámeními a u soudu, vše podstatné se přitom točí právě kolem této chyby.

Příště se můžete těšit na úplně největší chybu, kterou jsem v rámci tohoto záměru udělal – a to na popis mé osobní návštěvy na hygienické stanici.

Předchozí příběh: intro
Následující příběh: návštěva úřadu

 

2 Thoughts to “„Veselé“ příhody s hygienickou stanicí – co předcházelo jednání s úřadem”

Leave a Comment