Stížnost na urážlivé vyjádření ředitele finanční správy – otevřený dopis

Ministerstvu financí ČR: V Reportérech ČT ze dne 24.4.2018 se pan ředitel Finanční správy Martin Janeček vyjádřil veřejně urážlivým způsobem vůči podnikatelům. Onen výrok zní: „Každá firma může být teoreticky zneužita jako bílý kůň.“

Kvůli tomuto výroku jsem poslal dne 28.4.2017 do datové schránky Generálního finančního ředitelství dopis pro pana ředitele Janečka, ve kterém jsem požadoval veřejnou omluvu a jeho odstoupení z důvodů popsaných v dopisu. GFŘ se vůči mému dopisu ohrazuje a tvrdí, že jeho výrok jsem špatně parafrázoval (napsal jsem: „Ve zmíněném pořadu jste se vyjádřil, že každá firma je podezřelá.“).

V dopise jsem dále tvrdil, že zajišťovací příkazy jsou nadužívané. GFŘ ve své odpovědi tvrdí, že to není pravda a že v roce 2016 se zajišťovací příkaz týkal 309 subjektů. To mi však nesedí s údaji uvedenými na stránkách MF ČR (http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-mediich/2017/financni-sprava-naklada-se-zajistovacimi-28400), kde se píše o 1561 zajišťovacích příkazech v roce 2016. Takový rozdíl by pak znamenal, že buďto bylo vydáno v průměru 5 zajišťovacích příkazů na každý z oněch 309 subjektů, nebo údaj není pravdivý. Varianta s tolika příkazy na jeden subjekt v jednom roce mi přijde velmi podivná.

Z veřejných zdrojů se však dozvídám další velmi znepokojující skutečnosti.

Finanční správa pod vedením pana Janečka nerespektuje rozhodnutí Nejvyššího správního soudu: https://echo24.cz/a/w2yRS/financni-sprava-se-vymyka-kontrole-nerespektuje-soud. Tímto úřad dává špatný příklad občanům tím, že nectí principy právního státu.

Finanční správa vyžaduje od podnikatelů dodržování nesplnitelných požadavků, sama se přitom chová jinak a na sebe má nižší nároky než na podnikatele: https://archiv.ihned.cz/c1-65726320-financni-sprava-nakoupila-mobily-od-firmy-namocene-do-karuseloveho-podvodu. Protože je zřejmé, že Finanční správa nejspíš nemůže sama na sebe vydat zajišťovací příkaz, je nutné, aby příslušné osoby nesly za tuto situaci přímou osobní zodpovědnost. Takový nerovný přístup ve svůj vlastní prospěch považuji za pohrdání podnikateli.

Nadužíváním zajišťovacích příkazů se zabývala i poslanecká sněmovna a v článku je jasné spojení s likvidací nevinných podnikatelů: http://www.ceska-justice.cz/2017/05/snemovna-zajistovaci-prikazy-se-maji-pouzivat-jen-kdyz-duvod/. Že k poškozování nevinných podnikatelů skutečně dochází, je patrné i ze zmínky uvedené na webu v prvním odkazu: „Každý daňový subjekt, který se vlivem zajišťovacího příkazu dostal do problémů, aniž by se podílel na podvodném jednání, je pro mne velmi obtížně přijatelným mementem.“ Finanční správa se chlubí čísly, kolik peněz bylo „zachráněno“ státnímu rozpočtu. V případě peněz získaných od nevinných subjektů se nejedná o peníze zachráněné, ale naopak uloupené. Zde vidím také konflikt s § 329 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., zejména pak bodu 2 písm. d. Takovýmito postupy Finanční správa poškozuje budoucí výběr daní a odrazuje některé lidi (i poctivé) od podnikání.

Počet příkazů se od roku 2013 (uváděný údaj: 467) zněkolikanásobil: http://www.euro.cz/politika/sobotka-babis-ma-vyhodnotit-jak-se-pouzivaly-zajistovaci-prikazy-1348476. Finanční správa tento růst interpretuje jako zlepšení své práce, mnozí jiní (například odkazy výše) tuto skutečnost naopak interpretují jako další zhoršení podmínek pro řádné a poctivé podnikání, protože roste i množství případů likvidace nevinných podnikatelů.

Jestliže se pan ředitel vyjádřil, že každá firma může být teoreticky zneužita jako bílý kůň, pak dle výše popsaného kontextu vyjádřil plošné podezření na všechny firmy. Pokud by nějaký protikorupční fond spojil všechny(!) státní úředníky a korupci stejným způsobem, jako spojil pan ředitel podnikatele a podvody s DPH, jistě (a zcela oprávněně) by se takové spojení mohlo mnohých poctivých úředníků dotknout.

Za sebe mohu místopřísežně prohlásit, že v dobách, kdy jsem byl plátcem (dobrovolným!) DPH, jsem se v žádném případě nemohl stát vědomě bílým koněm. A jednal jsem způsobem, abych v maximální možné míře vyloučil i to, že bych se takovým koněm stal nevědomě. Pan ředitel Janeček svým výrokem vyslal jasný signál, že kdybych se stal nějakou souhrou nešťastných okolností bílým koněm bez mého vědomí, hrozila by mi ze strany Finanční správy likvidace. To považuji za naprosto absurdní a arogantní a velmi mě to uráží. Z diskuzí s jinými podnikateli jsem zjistil, že nejsem sám, kdo se cítí uražen.

Jakožto daňový poplatník, který platí váš provoz, proto požaduji:

  1. Zveřejnění omluvy všem poctivým podnikatelům za jednání a urážlivé vyjádření pana ředitele Martina Janečka tak, aby tato omluva byla široce dostupná občanům tohoto státu a z omluvy bude jasně patrné, čeho se omluva týká. Žádám o informaci, kdy a kde bude omluva zveřejněna.
  2. Propuštění pana Martina Janečka ze státních služeb bez zbytečných odkladů za marasmus, do kterého svým vedením přivedl Finanční správu.

Zbyšek Hlinka

Předchozí dopis: http://www.uredniciskodi.eu/2017/otevreny-dopis-rediteli-financni-spravy/

 

Leave a Comment