Občanská povinnost: dejte podnět ke zrušení nějaké zbytečné zákonné normy

Předpokládám, že každý uzná, že dopravní značení na silnicích je nutné pro udržení bezpečnosti. Avšak zároveň platí, že je-li značek na silnicích přespříliš, začne nebezpečí kolize opět narůstat.

To samé platí pro zákony a další zákonné normy. Do určité míry jsou takové normy užitečné. Pokud to zjednoduším, horní mírou je stav, ve kterém průměrný člověk dokáže zákonnou normu pochopit bez cizího výkladu, dokáže obsáhnout všechny normy, které se ho týkají (osobně, pracovně atp.) a dokáže je dodržovat. To mírou je i stav, kdy státní úředník dokáže normu pochopit a prakticky okamžitě realizovat, aniž by musel čekat na návodný výklad z nadřízených míst. Je-li nutný k nějaké normě prováděcí předpis, neměla by norma začít platit dřív, než je vyjasněno, jak se má norma uplatňovat. A prováděcí předpis musí být samozřejmě veřejný, aby si každý mohl sám ověřit, zda se ve svém konání pohybuje v rámci zákonné normy.

Dnes jme v situaci, kdy je zákonných norem tolik, že člověk nemá žádnou šanci obsáhnout ani ty, které se ho týkají. V klidu může být jen bezdomovec, protože jemu hrozí postih snad jen za vraždu nebo násilné jednání. Nemá-li bezdomovec úplně vyváto v kebuli, pak si dá pozor, aby neukradl nic cennějšího a může být v klidu, protože je fakticky nepostižitelný.

My domovci jsme na tom výrazně hůř. Nám má stát stále co sebrat, takže nám hrozí sankce za kdejaké přestupky, o nichž ani nemusíme vědět, že existují. Je jich prostě tolik, že se v tom ztrácejí už i právníci. Stejně jako na silnici přemíra značek paralyzuje provoz, přemíra zákonných norem paralyzuje fungování společnosti. Krásným příkladem nesmyslné zbytečnosti je zákon o EET – je to zbastlená nedomyšlená rychlokvaška, provázená na počátku zmatky i na úřadech. V takové situaci se snadno stane že vám úředník špatně poradí, a nemusí to ani být jeho úmyslem. Když však uděláte chybu, dostanete pokutu vy, nikoliv úřednický hňup. Navíc zákon o EET obsahuje povinnost, kterou většina lidí není schopna splnit. Přirovnal bych to k situaci, kdy vám dopravní značka přikazuje přeskočit (autem) nějakou díru na silnici. Tedy něco, co dokáže jen pár trénovaných kaskadérů. V takové situaci je každý, na koho se vztahuje zákon o EET. Většinou lze sice překážku objet po jiné silnici, ale čas od času se stane, že prostě musíte jet po silnici s dírou a nemáte vyhnutí. Pokud vás načapá příslušný orgán, že jste překážku nepřeskočili ale ošulili jste to jinak, hrozí vám pokuta. Je-li orgán navíc tupý, je mu úplně jedno, že to prostě neumíte a umět ani nemůžete. On sice také ne, ale on to umět nemusí, protože nemá auto. Vymalováno.

Jak se z dlouhodobější zkušenosti ukazuje, je úplně jedno, koho zvolíme. Všechny strany nakonec situaci dále zhoršují a přidávají další nesmyslný balast do již přetíženého systému. Mělo by se tedy stát občanskou povinností, aby každý občan poslal podnět ke zrušení (nebo aspoň ke zjednodušení na stav srozumitelnosti) nějaké zbytečné zákonné normy, která dusí život a podnikání v této zemi. I kdyby to mělo proběhnout jen tak, že pošlete na příslušný úřad žádost o výklad nějakého nesrozumitelného paragrafu (například jak máte v nějaké konkrétní situaci postupovat, abyste neporušili zákon/vyhlášku). Máte na to právo podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. – co musí žádost obsahovat, upravuje § 14. Avšak pozor, závazné stanovisko úřadu bývá zpoplatněno.

Šel jsem příkladem. Bez nezletilých, státních úředníků a přestárlých je nás přibližně sedm milionů… 🙂

 

Napsat komentář