EET, udavačský web a trestní oznámení

V předchozím příspěvku jsem zveřejnil své dotazy Finanční správě a její odpovědi na mé dotazy. Jeden z dotazů směřoval na zabezpečení udavačské stránky proti zneužití ke spáchání trestného činu pomluvy nebo křivého obvinění.

Z odpovědi je patrné, že žádné zabezpečení proti spáchání uvedených trestných činů nebylo zajištěno. Začátkem ledna pak byla stránka zrušena. Tato arogance státní moci a naprostý diletantismus státní správy mě vedl k podání trestního oznámení na neznámého pachatele, který nařídil zřízení zmiňované webové stránky. Podstatné znění z TO, které jsem podal datovou schránkou dne 7.1.2017, podání bylo doručeno dne 9.1.2017:

… Tímto krokem Finanční správa umožnila občanům spáchání trestných činů pomluvy (§ 184 Trestního zákoníku z. č. 40/2009 Sb., dále jen TZ), nebo křivého obvinění (§ 345 TZ). Tedy se dostala do situace, kdy se stává účastníkem trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. b) TZ ve vzbuzení rozhodnutí spáchat výše uvedený trestný čin, nebo podle písm. c) ve smyslu, že umožnila nebo usnadnila jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků a odstraněním překážek pro spáchání takového činu.

S ohledem na dobu trvání dostupnosti udavačské stránky a počtem udání uváděných ve veřejném prostoru lze důvodně očekávat, že reálně došlo k více udáním, která naplňují skutkovou podstatu trestných činů pomluvy nebo křivého obvinění ze zlomyslnosti, msty, závisti, konkurenčního boje nebo jiných důvodů. Z toho pak plyne důvodné podezření, že za těchto okolností byla naplněna i skutková podstata trestného činu účastenství podle § 24 odst. 1 TZ.

Již dne 18.1.2017 (tedy za týden a kousek) policie ČR stihla případ prošetřit a zjistila, že nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. Vzhledem k tomu, že prošetřování anonymních udání není jednoduchá záležitost, a rychlosti, s jakou policie ČR sepsala odpověď, se mohu důvodně domnívat, že k žádnému šetření fakticky nedošlo. Tento výsledek jsem očekával, je tu však jedno velké ALE:

Anonymní udávání mezi občany navzájem organizované státem je jasným znakem totalitního zřízení (na udávání řízeném a podporovaném státem vyrostl nacismus i komunisty řízený systém). Udávání (zejména anonymní) přímo a zjevně podporované státními orgány je přímým útokem na naše svobody. Zaráží mě, že i řada inteligentních lidí v takovém jednání státních orgánů nevidí žádný problém a vlastní ohrožení. Jakékoliv ignorování nebo bagatelizování takového jednání státních orgánů je tedy extrémně nebezpečné a pokud se tomu nebudeme včas bránit, jednou o svobodu přijdeme. Policejní vyšetřoval tak dle mého názoru promarnil jednu ze šancí udělat něco pro udržení svobody nejen naší, ale i své – i když by skutečné šetření vyžadovalo velké úsilí.

 

Napsat komentář