Pekařská a cukrářská výroba doma

Baví vás pečení, jde vám to a pojmete úmysl prodávat své výrobky svému okolí. Protože jste povahou rozený poctivec, nechcete mít problémy z důvodu nedovoleného podnikání. Chcete si tedy založit si v tomto oboru živnost v dobré víře, že stát bude mít radost, že získá dalšího daňového poplatníka a možná i budoucího zaměstnavatele a ubude jeden člověk na pracáku. Inu, žijete sice v omylu, ale pokračujme dál…

Zdravý rozum říká, že začnete vyrábět v malém doma, a až se živnost rozroste, přesunete se do vhodnějších prostor. Jakmile začnete oficiálně podnikat, vztahuje se na vás Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin. Tam v příloze II kapitole III najdete, že můžete za dodržení vyjmenovaných hygienických požadavků doma začít. Přečtěte si tento návod, včetně přílohy na konci stránky! Návod je však právně nezávazný a neobsahuje další podstatné informace, proto se připravte na nemalé komplikace.

Než vůbec začnete promýšlet projekt, rozmyslete si, co vlastně chcete vyrábět. Možná jste už v situaci, že příležitostné pečení nabralo charakter pravidelnosti a vy chcete své podnikání zlegalizovat, ale stále pokračovat doma. Vyberte si jeden, nejvýše dva produkty, které umíte perfektně a které vám nebudou příliš komplikovat jednání s úřady a budou vyžadovat jen minimální zásahy do chodu domácnosti (doporučuji konzultaci). Velmi dobře si rozmyslete pracovní postupy a vylučte místa, ve kterých by mohlo dojít ke kontaminaci (například kontakt upečeného produktu se skořápkami či zbytky syrových vajec, chlupy domácích mazlíčků, atp.). Pokud budete chtít dodávat restauracím či kavárnám, připravte se na to, že plátci DPH od vás nejspíš nebudou chtít brát, protože by museli odvést DPH i za vás, což se jim prodraží. Rozmyslete si tedy i cílovou skupinu, které chcete (a máte reálnou šanci) své výrobky prodávat.

Protože pečení buchet spadá pod řemeslnou živnost pekařství, cukrářství – je lhostejné, zda pečení ovládáte nebo ne – k získání živnostenského oprávnění potřebujete dle Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. výuční list z oboru, případně z oboru příbuzného (kuchař, číšník), ale s minimálně roční praxí v oboru pekař, cukrář. Nebo doložitelnou praxi několik let. Patrně takový výuční list ani praxi nemáte, budete tedy potřebovat odborného zástupce (člověk, který výše uvedené má). Ha, první záludná komplikace…

Nesmíte zapomenout na zdravotní prohlídku, na základě které získáte potvrzení o zdravotní způsobilosti (např. že nejste bacilonosič).

Dejme tomu, že už ŽO s předmětem činnosti pekařství, cukrářství máte (nebo můžete mít) a rozhodnete se, že začnete oficiálně podnikat a péct buchty doma. Tím se stáváte potravinářským podnikem a dle Nařízení EU č. 852/2004 čl. 6 odst. 2 vám vzniká povinnost ohlásit zahájení činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Formulář ke stažení je zde. Připravte se však na to, že k vám domů dříve či později přijde kontrola. Máte-li kočky, pak budete mít problém s obhajobou, že vám do buchet nenalétají kočičí chlupy, i když kočky po dobu výroby někam zavřete.

Až sem to vypadá docela idylicky, že? Proč je tedy tento web o škodících úřednících? Problém – a to až likvidačního charakteru – může nastat v souvislosti se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. V něm se v § 126 odst. 1 praví, že stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. V bytě určitě nemáte souhlas k pekařské činnosti, je tedy nutné ho získat od stavebního úřadu (dle odst. 2). A nastává peklo…

Co teď? V příloze k výše uvedenému návodu na stránkách SZPI sice píšou, že na kolaudační rozhodnutí nebudou přihlížet, ale spolehněte se na to… Mezi řádky tam vlastně říkají, že dle stavebního zákona máte povinnost mít kolaudační rozhodnutí, ale tiše připouštějí, že stavební zákon je vůči drobnému podnikání nepřátelský. Klidně vás může udat majitel či „přející“ soused, nebo kdokoliv, kdo uvidí vaší webovou prezentaci. Nebo vás ani nikdo nemusí udávat, jen prostě budete mít nějakou závadu, kvůli které se octnete na černé listině inspekce, všimne si toho nějaký iniciativní úředník a mašinérie vaší likvidace se úspěšně rozjede. Zkrátka, pokud nastanou problémy, bez kolaudačního souhlasu budete tahat za kratší konec provazu a můžete velmi rychle se svým podnikáním skončit.

Pošlete tedy na stavební úřad dotaz (písemně!), že máte takový a makový (mám rád makové koláče) záměr v domě v ulici té a té, v bytě tom a tom. Specifikujte to co nejpřesněji, aby úředník mohl dohledat, jakého objektu se to týká a dát vám validní informaci. Zeptejte se, co všechno musíte v tomto případě splnit a zda změna užívání je vůbec ve vašem bytě možná (pozor, chcete tam také bydlet, takže potřebujete užívání rozšířit, nebo změnit jen pro nějakou dobu). Pokud se půjdete zeptat osobně, vše si nahrajte. Osobní návštěvou můžete zdánlivě celý proces urychlit, protože na písemný dotaz vám úředník odpoví až za nějakou dobu, při ústní návštěvě hned. Avšak uvědomte si, že při osobní návštěvě může úředník na něco zapomenout a pak se budete jen obtížně dohadovat, kdo a kde udělal chybu. A v důsledku ztratíte víc času, než když si budete dopisovat.

Kromě jiných potvrzení, souhlasů atd. budete určitě potřebovat souhlas majitele bytu (pokud jím nejste vy), a souhlas hygienické stanice. Tyto dva body jsou nejkritičtějším místem vašeho záměru. Pokud bude stavební úřad vyžadovat souhlas hygieny, pak se připravte na to, že hygiena může přijít s požadavky na stavební úpravy. Proto s hygienou raději nic nedomlouvejte, najděte si někoho, kdo danou problematiku ovládá a kdo bude ochoten se za vás s hygienou hádat. Vyjde vás to levněji. Určitě si nemyslete, že vše vyjde na první dobrou, hygiena vám určitě vrátí výzvu k doplnění žádosti (a tak prodlouží celý proces). Protože budete chtít vyrábět doma, hygiena bude s velkou pravděpodobností zkoušet různé obstrukce a hledat důvody, proč to doma nepůjde (proto máte připravený jen jeden, nejvýše dva produkty, jinak vás hygienik utluče dotazy “a co když…”). Pečlivě si schovávejte veškeré doklady o komunikaci – pokud vás úředník svým jednáním poškodí, stěžujte si na něj. V žádném případě nepřipusťte stavební úpravy – tím se vám realizace celého záměru prodlouží o několik měsíců a náklady zvednou v nejlepším případě „pouze“ o desítky tisíc. Pokud vám konzultant řekne, že bez stavebních úprav to nepůjde a že to s hygienou neuhádá, pak raději na oficiální pečení doma zapomeňte a zkuste si najít jinou cestu. Pokud se přece jen do stavebních úprav pustíte, bude po vás stavební úřad chtít i dost „obskurní“ potvrzení, například prohlášení o shodě (tedy, že použité materiály splňují požadavky stavebního zákona).

Zkrátka, budete se muset nějak vyrovnat s házením klacků pod nohy – ať už plynoucím přímo ze zákona, nebo prostě jen proto, že třeba narazíte na nějakého blbce.


A jaké z toho plyne nakonec ponaučení? Že nejen každý dobrý skutek, ale dokonce i jen dobrý úmysl bude po zásluze potrestán. Takže nakonec můžete zjistit, že je lepší zůstat u příležitostné výroby, tedy nespadnete pod úřední mašinérii. Půjdete spokojeně na pracák (nebo budete péct při zaměstnání) a vyhnete se tím také šílenému nápadu s EET.

 

Leave a Comment