Nekompetentní úředníci na matrikách?

Může se vám stát, že ztratíte nějaký matriční doklad (zpravidla rodný list, oddací list nebo úmrtní list) ať už váš, nebo někoho z rodiny. Nezbývá, než se obrátit na příslušnou matriku, kde doklad vznikl, a zažádat o vydání druhopisu.

V jednom blogu jsem se dočetl, že po autorce v této situaci úřednice matriky vyžadovala buďto přímé zaplacení správního poplatku na pokladně příslušného úřadu, nebo zaslání peněz v obálce spolu se žádostí. A že účet pro tento účel nemají. Z diskuze pod blogem je pak vidět, že se nejedná o ojedinělou situaci, ale snad dokonce o pravidlo. A ještě se úředník při tom tváří, jak se vám všemožně snaží vyjít vstříc.

Podívejme se, co k věci vydávání matričních dokladů říká Ministerstvo vnitra na svých stránkách: Vydávání matričních dokladů – rodný, oddací a úmrtní list, doklad o partnerství. Z textu je zřejmé, že o doklad můžete zažádat osobně nebo písemně na příslušné matrice. Pokud žádost podléhá správnímu poplatku, ten můžete zaplatit opět osobně na pokladně úřadu, nebo poštovní poukázkou (tedy i bankovním převodem). Úředník je tedy povinen vás s těmito možnostmi seznámit a na vyžádání vám dát číslo účtu (případně i s variabilním symbolem kvůli identifikaci platby), na který můžete poplatek uhradit.

Bydlíte-li daleko a potřebujete-li druhopis dokladu a stačí-li vám lhůta dodání do 30 dnů, nevezmete si kvůli tomu dovolenou, ale pošlete žádost písemně – nejlépe elektronicky, ideálně pak datovou schránkou, vřele doporučuji její zřízení i pro osobní potřebu. Poplatek zaplatíte poštovní poukázkou (převodem z účtu). Cokoliv jiného je v takovéto situaci špatně. Uvědomte si, že chce-li po vás úředník, abyste přidali peníze do obálky, nevychází vám nijak vstříc, ale naopak vás poškozuje. A to minimálně tím, že vás vystavuje riziku ztráty peněz, nebo vás vystavuje zbytečným nákladům a také vás zbytečně zatěžuje, protože zaplatíte velké poplatky za cenné psaní a musíte na poštu. Peníze totiž nelze přiložit k elektronicky podané žádosti, kterážto je v této situaci tím nejlepším řešením.

Nadřízený orgán by si měl zjistit skutečný stav věcí na podřízených úřadech a zjednat pořádek všude tam, kde zjistí popsanou situaci. Protože úřad je tu pro občana, nikoliv naopak.

 

Leave a Comment