O úřednické šikaně

Následující text vychází z mých přímých zkušeností. Nevím, do jaké míry lze tuto osobní zkušenost a způsoby obrany zobecnit, nicméně mně to funguje. Jací lidé obvykle šikanují? Často se jedná o lidi, kteří mají nějaký nedostatek, se kterým se neumějí vyrovnat. Nezřídka tím nedostatkem bývá obyčejná hloupost či neschopnost. Hloupý člověk si obvykle vědomě nepřizná, že […]