Hlášení černých skládek

Naši milí zákonodárci připravují další lahůdku – zákon o odpadech. V něm je velmi zajímavý § 11 – cituji první dva odstavce: (1) Každý má povinnost na vlastní náklady předat odpad, který je soustředěn mimo zařízení určené pro nakládání s odpady a nejedná se o shromažďování odpadu (dále jen „nelegálně soustředěný odpad“), a jehož je vlastníkem, […]